Ouderlogin
+31 (0)10 426 16 86    Parkweg 222    3119 CR Schiedam
Kinderopvang
Beleid
Personeel
Ouders
Downloads
Onze kinderopvang heeft een kinderdagverblijf (vanaf 10 weken oud) en een buitenschoolse opvang (BSO) voor 4 tot 12-jarigen.

Welkom bij Cool Kidz

Soms kun je om wat voor reden ook even niet voor je kind zorgen. Dan wil je als ouder in feite maar één ding, weten dat je kind in goede handen is. Je wilt er zeker van zijn dat jouw kleine op die momenten dezelfde goede zorg krijgt als thuis op de dagen of dagdelen die jij wenst. Cool Kidz kinderopvang doet er alles aan om jouw kind die zorg te bieden die hij/zij nodig heeft in een veilige en hygiënische omgeving. Bij ons krijgt je kind een verantwoord ontbijt, een verantwoorde warme maaltijd tussen de middag, fruit en melk als gezonde tussendoortjes, regelmatige verschoningen en voldoende rust en aandacht.

Opvangmogelijkheden

52 weken per jaar
Schoolweken en schoolvakanties (excl. feestdagen)

40 weken per jaar
Alleen schoolweken (excl. feestdagen en schoolvakanties)

Flexibele opvang
U bepaalt wekelijks op welke dagen u de opvang af wilt nemen

Op de pagina tarieven kunt u uw maandelijkse bedrag berekenen. Het bedrag dat u maandelijks betaalt, verandert niet bij vakantie, ziekte of afwezigheid van uw kind.

Dagindeling

Regelmaat, structuur en een vaste dagindeling zijn belangrijk voor uw kind. Hieronder kunt u onze programma’s inzien. Het dagprogramma is een indicatie. Vaak duurt een kring geen half uur, maar korter. Baby’s hebben hun eigen slaap- en eetritme, wat wij zoveel mogelijk aanhouden.

- Dagprogramma's baby
- Dagprogramma dreumesen en peuters
- Dagprogramma BSO

Wenbeleid

Wij besteden uitgebreid aandacht aan de kennismaking en het wennen. Voordat uw kind geplaatst wordt, vindt er altijd een gesprek met de groepsleiding plaats en kunt u 3 dagdelen komen wennen.

Uk en Puk

Wij werken met de methode Uk en Puk, dat officieel erkend is met het certificaat ‘voor- en vroegschoolse educatie’ door het Nederlands Jeugd Instituut (NJi). Met deze methode wordt uw kind gestimuleerd op het gebied van spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Hierdoor wordt uw kind goed voorbereid op de basisschool, zodat de overgang hiernaar minder groot zal zijn.

Voeding

Cool Kidz start de dag met een ontbijt. Uw kind krijgt vers fruit, drinken en iets tussendoor bijvoorbeeld een koekje, rijstwafel, een tomaatje of een stukje komkommer. Voor de lunch wordt er dagelijks een verse warme maaltijd gekookt. Hierbij houden wij rekening met dieet- en voedingswensen. Heeft uw kind speciale voeding of eigen voeding? Laat het ons dan weten of neem het mee naar de kinderopvang.

Pedagogiek

Cool Kidz houdt de ontwikkeling van uw kind systematisch bij. We letten op hoe uw kind zich voelt, hoe het met anderen omgaat, zijn taalontwikkeling, zijn denkontwikkeling en hoe uw kind zich lichamelijk ontwikkelt.  Bent u benieuwd naar hoe wij de ontwikkeling van uw kind stimuleren? Download dan onze pedagogisch beleidsplan onder Downloads.

Zorg

Wanneer uw kind bij Cool Kidz komt, krijgt hij/ zij een eigen groep met vaste pedagogisch medewerksters en een programma met vaste rituelen en gewoonten. Op een groep werken één of twee medewerksters aangevuld met één of twee stagiaires. Wij zorgen ervoor dat uw kind gezonde voeding en voldoende beweging krijgt.  De omgeving waarin uw kind opgevangen wordt is veilig, hygiënisch en aangenaam. Bij goede zorg hoort ook een goed overleg met u. Onze medewerksters staan open voor uw wensen en ideeën.

Hygiëne en gezondheid

Cool Kidz houdt rekening met de hygiëne en de gezondheid van uw kind. Hiervoor hebben wij richtlijnen opgesteld. Zo zorgen wij onder andere voor:

 • een fijn klimaat, zowel binnen als buiten;
 • hygiënisch wassen, schoonmaken en opruimen;
 • een handenwasprotocol;
 • goede voedselhygiëne;
 • duidelijke richtlijnen rondom zieke kinderen en medicijnen;
 • duidelijke richtlijnen rondom legionella en ongedierte.

Normen en waarden

Onze pedagogisch medewerksters hebben respect voor de eigenheid van uw kind. Zij sluiten zoveel mogelijk aan bij zijn/ haar individuele interesses, behoeften en ontwikkeling. Je mag dus zijn wie je bent. Verder laten wij merken dat uw kind belangrijk is, geven wij complimenten en stellen uw kind in de gelegenheid dingen zelf te ontdekken en zelfstandig te zijn. De regels die wij hanteren zijn:

 • wij luisteren naar elkaar;
 • wij gebruiken geen geweld;
 • wij vloeken en schreeuwen niet;
 • wij gaan zorgvuldig met onze omgeving en het materiaal om;
 • wij houden de ruimte schoon, wij ruimen samen op en wij maken niets moedwillig kapot;
 • wij pakken geen dingen van elkaar af.

Veiligheid

Elk jaar doen wij onderzoek naar de veiligheid en Cool Kidz voldoet aan de eisen die de brandweer en overheid stellen. Cool Kidz heeft regels waaraan het pand, de groeps- en slaapruimten en de buitenspeelplaats moeten voldoen. Verder worden onze pedagogisch medewerksters gescreend en krijgen voorschriften over hoe zij het spelen van uw kind zo kunnen begeleiden, dat het veilig is.

Spelen en ontdekken

Cool Kidz biedt uw kind een uitdagende omgeving waarin volop ontdekt en gespeeld kan worden. Voor de bso hebben we onder andere een moestuin en een timmerhoek. De kinderdagverblijfgroepen hebben hoeken waarin de grote mensenwereld nagespeeld kan worden. Er worden veel creatieve activiteiten gedaan.

Screening

Cool Kidz besteed veel aandacht aan de screening van zijn medewerksters. Zo zijn alle medewerksters verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen en trekken wij nauwkeurig een aantal referenties na.

Opleidingsniveau

Al onze pedagogisch medewerksters hebben een opleiding genoten op minimaal mbo niveau 3. Bij Cool Kidz werken mensen met een opleiding op niveau 3 en 4 en mensen met een HBO-opleiding. Cool Kidz is een erkend leerbedrijf. Onze ervaren pedagogisch medewerksters begeleiden stagiaires van verschillende scholen uit de omgeving.

Cursussen

Onze medewerksters volgen herhaaldelijk cursussen omtrent Eerste Hulp bij Kinderen, Bedrijfshulpverlening (Brand & Ontruiming, EHBO) en de Meldcode Kindermishandeling.

Vacatures

Cool Kidz is regelmatig op zoek naar nieuwe medewerksters. Als je laat merken dat je kinderen begrijpt, ze steunt en het beste uit ze kan halen, dan is werken bij Cool Kidz wellicht iets voor jou. Ben je flexibel inzetbaar en in het bezit van de juiste diploma’s, solliciteer dan naar m.harms@coolkidzkdv.nl t.a.v. Monica Harms.

Stages

Lijkt stage lopen bij Cool Kidz jou iets? Neem dan contact op met onze vestigingsmanager Monica Harms (m.harms@coolkidzkdv.nl).

Oudercommissie

Wij vinden het fijn als ouders meepraten over ons beleid en onze werkwijze. Cool Kidz nodigt u van harte uit om plaats te nemen in de oudercommissie. Wij staan altijd open voor uw suggesties!

Communicatie

Als ouder wordt u door ons op verschillende manieren betrokken, bijvoorbeeld door: dagelijkse overdracht, Facebook, nieuwsberichten en brieven, mededelingen in de gangen, ouderavonden en feesten. Wij houden 10-minuten gesprekken waarin wij met u praten over de ontwikkeling die uw kind doormaakt.

Klachtenregeling

Als u het ergens niet mee eens bent, hopen wij dat u dat tegen één van onze pedagogisch medewerksters of onze vestigingsmanager zegt. Komt u er met hen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het indienen van een klacht kan via de geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/consumenten).

Aanbevelingen

Matthijs Drop, vader van Kevin (2 jaar en 9 maanden oud). Kevin gaat vijf dagen per week naar Cool Kidz Kinderdagverblijf, van 7.30-17.00 uur.

“Wij hebben voor Cool Kidz gekozen vanwege de goede prijs-kwaliteitverhouding. Cool Kidz is niet alleen goedkoop; de medewerksters gaan ook hartstikke goed met de kinderen om. Onze kleine staat elke dag te popelen bij de voordeur om naar de opvang te gaan. We kunnen met de leiding over alles praten. Zo wordt er heel goed rekening gehouden met de voedselallergie van ons zoontje. Dat er bij Cool Kidz overal cameratoezicht is, vinden wij een prettige gedachte!”

Lisa Peloz, moeder van Meli’Ann (3 jaar). Zij brengt haar dochtertje vijf dagen per week naar Cool Kidz Kinderdagverblijf.

“Ik ben zeer tevreden over Cool Kidz. De verzorging, de hygiëne, de activiteiten en de aandacht voor mijn kind: het is er allemaal prima. De kinderen zien er altijd fris uit. Toen ik tijdens mijn zwangerschap op zoek ging naar een kinderdagverblijf voor mijn kind heb ik me eerst goed georiënteerd. Ik ben bij meerdere kinderdagverblijven geweest en nergens had ik het gevoel: ‘Dat gaat goed komen’. Uiteindelijk had ik bij Cool Kidz wel het juiste gevoel.”

Miriam Ayoubi, moeder van Bassem (7 jaar) en Mohammed (10 jaar). Zij maken vier dagen per week gebruik van de buitenschoolse opvang van Cool Kidz.

“Mijn twee zonen vinden het erg leuk op de BSO van Cool Kidz. Ze zijn enthousiast en gaan er met plezier naartoe. Bovendien konden mijn kinderen heel snel terecht bij Cool Kidz. Het is er gezellig en de juffen zijn vrolijk. De jongens spelen ook regelmatig buiten. Als je ergens mee zit staan de medewerksters direct voor je klaar. Cool Kidz neemt ouders serieus; ze werken echt heel goed!”